de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

diensten

informatie

Duurzame elektriciteitsopwekking; 

                                ruimte voor experimenten met decentrale netten 

 

 

Minister Kamp heeft aan de Tweede Kamer een besluit voor experimenteerruimte doen toekomen waarbij delen van netwerken naar gebruikersorganisaties (bijvoorbeeld coöperaties) kunnen overgaan.

 

Dit besluit biedt ruimte om af te wijken van wettelijke bepalingen als het gaat om productie, transport en levering van duurzaam opgewekte elektriciteit.  Bij deze experimenteerruimte wordt met name gedacht aan een belangrijker rol voor bijvoorbeeld coöperaties. 

 

" De leden van de vereniging zijn producent, leverancier, consument en, in het geval van een ‘projectnet’ (zie 2.2.1.) netbeheerder tegelijk en kunnen elkaar in verenigingsverband aanspreken op voorwaarden en tarieven. Door het aanvragen van een ontheffing voor een experiment onttrekken de leden van de vereniging zich aan de bescherming van consumenten die de wet oplegt aan leveranciers en netbeheerders. In plaats daarvan nemen zij hun eigen verantwoordelijkheid voor de elektriciteitsvoorziening van zichzelf en hun omgeving." 

 

De experimenten zijn primair gericht op kleinverbruikers en mogelijk voor 'projectnetten' (< 500 aansluitingen) en 'grote experimenten' waarin de netbeheerder een belangrijk deel van zijn wettelijke rol houdt. 

Het idee is dat de kleingebruiker meer profiteert van een goede afstemming op de lokale omstandigheden en betere vraagsturing van duurzaam geproduceerde energie. Het besluit geeft de kaders aan waarbinnen experimenten mogelijk zijn.

 

De experimenteerruimte wordt met name geboden aan coöperaties en verenigingen (bijvoorbeeld VvE's). Na 4 jaar worden de effecten van de experimenten geëvalueerd. 

 

Zou dit een eerste stap zijn naar de ontwikkeling van lokale (slimme) netwerken, die beheerd worden door eigen gebruikers, in combinatie met lokale ondernemers?