de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

diensten

informatie

† Compensatie en participatie

 Planschade, compensatie van waardevermindering†

Algemene links:† http://nl.wikipedia.org/wiki/Planschade,† http://www.duurzameoverheden.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/grondbeleid/planschade