de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

diensten

informatie

belevingsonderzoek onder omwonenden/belanghebbenden

Een belevingsonderzoek geeft een beeld van de overlast die omwonenden van windturbines ervaren. De aanpak heeft geen wetenschappelijke pretenties,† maar wil een eenvoudig en betrouwbaar beeld geven van de manier waarop hinder wordt beleefd.† Daarbij is de vraagstelling gebaseerd op Nederlands, Zweeds, Deens en Canadees onderzoek naar ervaren hinder rond windturbines.

Opvallend is dat de uitkomsten van dit eenvoudige onderzoek, vergeleken met indicatieve immissie-geluidsmetingen veel overeenkomsten vertonen met de resultaten van wetenschappelijke onderzoeken.

Deze aanpak biedt een (goedkoper) alternatief voor een audiologisch handhavingsonderzoek en brengt de effecten voor omwonenden beter in beeld.†† Het belevingsonderzoek kan zowel zelfstandig uitgevoerd worden, bijvoorbeeld om na te gaan of een handhavingsonderzoek opportuun is,† of kan gebruikt worden als aanvulling op een uitgevoerd handhavingsonderzoek.

U kunt het belevingsonderzoek flexibel invullen.† Een basisset van vragen is standaard beschikbaar. U kunt vragen toevoegen, anders formuleren of weg laten.† U kunt er voor kiezen het vragensysteem zelf te hanteren, of de verwerking uitbesteden.

De Volhoudbaarheid kan het onderzoek volledig uitvoeren, of biedt ondersteuning als de opdrachtgever het onderzoek zelf wil uitvoeren.