de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

diensten

informatie

betrokkenheid van belanghebbenden in duurzame (wind-)energie projecten;

††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† het kan stiller, en met draagvlak

Overlast voor de omwonenden is geen vaststaand gegeven.† Er zijn een aantal strategieŽn om overlast te verminderen.

Bij de bron:

 er zijn Ďstilleí turbines beschikbaar die veel minder overlast veroorzaken voor omwonenden.

 de bouwer van de turbine kan met de omwonenden afspraken maken over maximaal overlast

Door participatie:

 betrekken van de omwonenden en andere belanghebbenden in de planontwikkeling.

 omwonenden de gelegenheid geven om te een belang te nemen in een te ontwikkelen windpark

 omwonenden mee te laten profiteren van het windpark

De Eenhoorn helpt u een op uw situatie afgestemde strategie te ontwikkelen.