de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

diensten

informatie

hoe stelt u een effectieve maatwerkregeling op?

In een maatwerkregeling legt een gemeente nadere regels vast voor de geluidsbelasting van windturbines in de omgeving.

Het lijkt eenvoudig; stel vast hoeveel geluid een turbine (of een heel windplan) maximaal mag produceren.

 

De Volhoudbaarheid ondersteunt de gemeente bij;

 het overleg met alle betrokkenen, zowel in de voorbereiding als tijdens de toepassing van het maatwerk,

 het opstellen van de nieuwe normen, al dan niet in relatie tot het plaatselijke achtergrond geluidsniveau,

 het opstellen van een monitoringĖ en evaluatiesysteem,

 het opstellen van een handhavingsmethode