de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

diensten

informatie

StrategieŽn voor minder overlast door windturbines

Minder overlast is op twee manieren te bereiken:

 minder geluid

 meer acceptatie, verbinding

 

Minder geluid† bereik je door op zoek te gaan naar turbines die Ďstillerí zijn en bijvoorbeeld te kiezen voor een grotere turbine, die langzamer draait, of aan de slag te gaan met aanpassingen van de rotorbladen (wieken).†† Omwonenden kunnen een belangrijke rol spelen in het goed inpassen van het turbinegeluid in de omgeving.† Daarnaast is het belangrijk om voor specifieke situaties mensen of ruimten van het geluid af te schermen (geluidsisolatie)††††† Lees meer

 

Minder hinder gaat over het effect dat het turbinegeluid op de omwonenden heeft. Dit effect zal kleiner zijn naarmate omwonenden zich meer verbonden weten met de windturbines. Door omwonenden te betrekken in de besluitvorming, goede informatie voorziening, mensen de kans te geven in het plan te participeren en vooral door zowel de omwonenden als de lokale gemeenschap mee te laten profiteren van de opbrengsten van de turbines wordt de acceptatie, de verbinding van omwonenden met het plan vergroot.†† Lees meer