de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

de Volhoudbaarheid ondersteunt partijen met advies, organisatie en projectmanagement/uitvoering op de onderstaande terreinen

 

betrokkenheid van belanghebbenden in duurzame (wind-)energie projecten†

Hoe geef je omwonenden en andere belanghebbenden een rol in de ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten, zoals een windpark.†

 

belevingsonderzoek onder omwonenden/belanghebbenden

Windturbines kunnen grote impact hebben op hun omgeving.† Inzicht in de beleving van omwonenden is een startpunt voor verbetering.†

ontwikkelen van maatwerkafspraken

Een plaatselijke maatwerkregeling legt beperkingen op aan de geluidshinder van windturbines.† Geef uw eigen invulling, betrek omwonenden en initiatiefnemers.†

 

Regionale DuurzaamheidAtlas

de Volhoudbaarheid / de Eenhoorn Advies is Ďfounding partnerí in de Regionale DuurzaamheidAtlas.

diensten

informatie