de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

diensten

informatie

Strategie1:  minder geluid

Een ‘aanpak bij de bron’ werkt het meest effectief.  Anders gezegd, als een turbine minder geluid maakt, zullen omwonenden minder geluid horen.

Voor zo’n bron-aanpak zijn twee technische benaderingen en één meer organisatorische.

De selectie van de turbine is bepalend voor de overlast voor de omwonenden in de komende 25 jaar!  Bij de certificering van de turbine is wel gemeten hoeveel het brongeluid van de turbine is en wat daar van over is op standaard afstanden van de mast. Dat zegt echter weinig over de feitelijke geluidsbelasting van omliggende woningen. Belangrijk is praktijkervaringen van omwonenden in andere projecten waar dit type turbine toegepast is in het selectieproces te betrekken.  Soms zijn er alternatieven beschikbaar in de vorm van grotere, maar stillere turbines.

Aanpassingen aan de rotorbladen kunnen een groot verschil uitmaken in de effectieve geluidsbelasting die de turbine wegwerpt.  Voorbeeld is het plaatsen van ‘uile-veren’ bij de achterzijde van een rotorblad. De lucht die langs het blad stroomt wordt ‘afgeleid’ en de geluidstrillingen zijn wat minder heftig en dempen eerder uit.  Maar dat werkt alleen maar als er bij het ontwerp van het rotorblad al rekening mee gehouden is. Het kan dus niet bij alle merken.

Omwonenden als partner in een ontwikkelaanpak. Als de leverancier van de turbine bereid is om het verminderen van de geluidsoverlast te accepteren als een belangrijke ‘performance issue’ zijn omwonenden een relevante bron van informatie in het ontwikkelen van een steeds stillere turbine.  Zij weten het best onder welke omstandigheden de turbine hoeveel en welk lawaai maakt.  Dit vraagt dat  eigenaar/exploitant, leverancier en omwonenden de turbine zien als een instrument waaraan je tijdens de levensduur nog wezenlijke verbeteringen kunt  aanbrengen.

 

De bron-aanpak is niet in alle gevallen voldoende.  Soms is het nodig om geluidsbeschermende maatregelen te nemen. 

Geluidsbeschermende maatregelen kunnen nodig blijken als meerdere woningen zo ten opzichte van de turbine staan dat de bewoners regelmatig overlast ervaren.  Dan ligt het voor de hand geluidsisolerende maatregelen te nemen.  Geluidsbeschermende maatregelen zijn maatwerk en zullen soms voor individuele gevallen verschillen.

 

terug naar Strategie                                                                                                                                                                          Door naar strategie 2: Minder hinder