de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

diensten

informatie

Metingen en belevingsonderzoek rond de turbine Slikkerdijk 3

Op grond van de ervaren overlast heeft de initiatiefgroep Windenergie Wieringerwaard een aantal indicatieve geluidsmetingen uitgevoerd  en een belevingsonderzoek onder omwonenden gehouden.

Metingen

Bij vier woningen ten oosten van de windturbine zijn een aantal keren indicatieve metingen uitgevoerd. De onderstaande tabel toont een voorbeeld van de gemiddelde geluidsbelasting gedurende twee uren in de nachtperiode tijdens een nacht met matige hinder (geluidsmetingen met een interval van 10 minuten)

Geluidsmetingen

 

 

 

 

afstand tot de turbine

1008

1040

880

1031

dag/avond/nacht

nacht

nacht

nacht

nacht

gemeten geluid

48,4 dB(A)

51,7 dB(A)

52,4 dB(A)

53,1 dB(A)

extreem

 

56,2 dB(A)

 

 

 

Er bestond de indruk dat soms de geluidsbelasting dichter bij de turbine lager was dan verder weg.  Op een moment dat meerdere geluidsmeters ter beschikking waren is dat uitgetest en werd deze indruk bevestigd.

Geluidsmetingen afstand

 

 

 

 

afstand tot de turbine

350

700

850

1015

dag/avond/nacht

dag

dag

dag

Dag

gemeten geluid

41,7 dB(A)

43,5 dB(A)

45,8 dB(A)

45,6 dB(A)

 

In december 2013 zijn gedurende een aantal opvolgende nachten metingen gedaan van de geluidsbelasting van de turbine, in vergelijking tot het achtergrondniveau.   Belangrijke conclusies:

· bij windsnelheden tussen 3 en 14 m/s ligt is de geluidsbelasting van de turbine 4 – 8 dB(A) hoger dan het achtergrondgeluid,

· bij een extra geluidsbelasting > 5 dB(A) is de turbine ook binnenshuis waarneembaar (bij geopende ventilatieroosters of ramen)

· het achtergrondniveau is afhankelijk van de windsnelheid en ligt tussen 31,3 dB(A) bij 3 m/s en 37,6 dB(A) bij 12 m/s.

De gemeten geluidsbelasting wijkt niet af van de uitkomsten van  onderzoeken in Zweden, Denemarken, Canada en Noord Nederland .

In gesprekken met medewerkers van het ECN, Petten en het Laboratorium voor Acoustiek en thermische fysica, Universiteit van Leuven  wordt beaamd dat de waarnemingen binnen een normaal verwachtingspatroon passen.

 

Meer informatie:  www.windenergiewieringerwaard.nl