de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

diensten

informatie

Wetenschappelijk onderzoek naar geluidsoverlast door windturbines

In Zweden, Denemarken, Duitsland, Canada en Nederland is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen geluidsbelasting en geluidshinder.  Veel Zweeds onderzoek richt zich op turbines tot 1,5 MW (rotordiameter tot +/- 60 meter)  en op turbines tot 3 MW (rotordiameter tot +/-100 meter).

 

Vanaf een geluidsbelasting van 35 dB(A) wordt het geluid, in het buitengebied door 80% (of meer) van de mensen waargenomen. Een geluidsbelasting van 35-40 dB(A) wordt in deze onderzoeken door 17-28% van de omwonenden als zeer hinderlijk ervaren. Bij een geluidsbelasting van 40-45 dB(A) ligt het percentage ernstig gehinderden op 18-37%,  ligt de geluidsbelasting boven de 45 dB(A) dan ligt deze range op 17-49%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geluidsniveaus > 45 dB(A) worden in het Zweedse onderzoek (met de meest vergelijkbare turbines) tot op 1500 meter van een turbine gemeten.

Een belangrijke vorm van (ernstige) hinder is de slaapverstoring.  Daarbij spelen twee factoren een rol;

· Het pulserende karakter van het geluid, (het ‘woesj-effect’). In één van de Zweedse onderzoeken is nagegaan welke soort geluiden ervaren werden als hinderlijk.  Daarbij kwam zwiepen en zoeven als zeer hinderlijk uit de bus, zeker als daarbij ook sprake is van ritmewisselingen.

· Storend is met name een repeterende geluidsbelasting met een beperkt verschil (+/- 5 dB(A)) tot het achtergrondniveau. Deze omstandigheid maakt dat mensen wakker worden.

De grafiek laat zien dat bij een geluidsbelasting van 40-45 dB(A) omstreeks 30% van de omwonenden tenminste één nacht per maand wakker wordt.  Bij >45 dB(A) ligt dit op bijna 50%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentage respondenten dat geluid van windturbines bij een bepaald geluidniveau opmerkte (geluidniveau bij 8 m/s windsnelheid op 10 m, neutrale atmosfeer)

Percentage respondenten dat matige of ernstige hinder ondervond van windturbines bij een bepaald geluidniveau (geluidniveau bij 8 m/s windsnelheid op 10 m, neutrale atmosfeer)

Percentage respondenten dat minstens eens per maand wakker wordt door een geluid, uitgezet tegen het geluidniveau op de woning tengevolge van windturbines

·   Pedersen E, Persson Waye K, Hallberg LRM. Living Close to Wind Turbines–A Qualitative

Approach to a Deeper Understanding. proc. Internoise2004, Prague 2004

·    Pedersen E, Persson Waye K. Perception and Annoyance due to Wind Turbine Noise – a

Dose-Response Relationship. J. Acoust. Soc. Am 116 (6) 2004: 3460-3470

·   Pedersen E, Persson Waye K. Wind turbine noise, annoyance and self-reported health and

wellbeing in different living environments. Occup Environm Med, 64 2007: 480 – 486

· van den Berg F, Pedersen E, Bouma J, Bakker R. Project WINDFARMperception – Visual and

acoustic impact of wind turbine farms on residents. Final report, Universiteit Groningen,

UMCG en Universiteit Göteborg, 2008