de Volhoudbaarheid

duurzaamheid met draagvlak

diensten

informatie

Compensatie en de SDE-regeling

 

Wie een windturbine neerzet veroorzaakt overlast (=schade) voor de omwonenden.  Deels gaat het om waardeverlies van onroerend goed, deels om verlies van kwaliteit van leven.

Bij compensatie gaat het om vergoeding van maatregelen om de overlast te beperken (bijvoorbeeld geluidsisolatie),  vergoeden van het waardeverlies (eenmalig) en een vorm van tegemoetkoming vanwege de voortdurende overlast (periodiek).

Het is niet de rol van de provincie om zelf de compensatie te bieden.  Wel kan de provincie (of gemeente) als bindende eis voor een vergunning opnemen dat er een overeenkomst over compensatie getroffen is voordat met de bouw van een (lijn van) turbine(s) begonnen mag worden. Het systeem van planschade voldoet hier maar beperkt en is (veel te) traag.

Compensatie van overlast is niet één van de kostenposten die meegerekend mag worden voor de subsidie in het kader van de SDE.  Dat geldt wel voor de compensatie voor het gebruik van grondposities ( 12.000,- per MW).  Het netto productieverlies voor een agrariër door het plaatsen van een windturbine is in de meeste gevallen minder dan 1.000,- per jaar. De compensatie voor grondgebruik betekent dan 35.000,- extra inkomsten bij een 3 MW turbine.  Dat de SDE wel gebruikt mag worden om inkomsten te subsidiëren, maar niet om feitelijke schade aan omwonenden te compenseren mag geen reden zijn om deze schade slechts beperkt en pas achteraf te compenseren.